Öğretim Elemanları

 

     Prof. Dr. Ersoy AKINCI (Müdür)

     Prof. Dr. Alparslan ARIKAN

     Prof. Dr. Ali İhsan BAĞIŞ

     Prof. Dr. Ahmet ŞAHİNÖZ

     Doç. Dr. Güler EKMEKÇİ

     Yrd.Doç.Dr. Ayşegül LATİFOĞLU

     Doç. Dr. Ahmet SALTIK

     Dr. Özlen ÇELEBİ

     Dr. Ayşegül KİBAROĞLU

     Mithat RENDE

     Em. Büyükelçi. Kutlu ÖZGÜVENÇ

     Uzm. Dursun YILDIZ

     Arş. Gör. Tuğba Evrim MADEN

 

Hacettepe Üniversitesi Hidropolitik ve Stratejik Araştırma Merkezi